آیا نوسانات بازار بورس دستوری است؟

  • امتیاز سینما امتیاز داده نشده
به آیا نوسانات بازار بورس دستوری است؟ امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...